DMJOP of MJOP

Een DMJOP of MJOP (Duurzame MeerJarenOnderhoudsPrognose) wordt gemaakt om de bouwkundige staat van het onroerend goed in kaart te brengen en hiermee tegelijk te kijken waar en wanneer de combinatie met het verduurzamen gezocht kan worden (indien de opdrachtgever dit wenst). Hierdoor worden de onderhoudskosten voor een langere periode inzichtelijk en tegelijk een bijdrage geleverd om het vastgoed in Nederland te verduurzamen (indien u graag de verduurzaming wil meenemen kiest u voor een DMJOP). Om goed te adviseren in de verduurzaming nemen wij ook de kennis en kunde vanuit ons zustermerk E-surface mee.

WAT IS EEN DMJOP / MJOP?

Met een DMJOP / MJOP van Bouwadvies van Maaren kan er een goede prognose gemaakt worden voor toekomstige onderhoudskosten. Een opdrachtgever kan van Bouwadvies van Maaren een totaalpakket aan onderhoudswerkzaamheden verwachten, waardoor hij of zij zich kan concentreren op andere zaken. Hierbij vinden het ook erg belangrijk om rekening te houden met de doelgroep van het pand.

DMJOP: MEER DAN EEN MJOP

De traditionele MJOP (MeerjarenOnderhoudsPrognose) en de DMJOP lijken in veel opzichten sterk op elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Het verschil zit hem in de toevoeging van eventuele verduurzamingsmogelijkheden, die in het DMJOP worden meegenomen. Verduurzaming is een steeds belangrijker wordend aspect. Bij het opstellen van een DMJOP wordt dus niet alleen gekeken naar de huidige bouwkundige staat van het onroerend goed en de verwachting van eventuele werkzaamheden, maar wordt ook de lange termijn in acht genomen door aandacht te schenken aan de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid.

WAAROM EEN DMJOP?

Duurzaam bouwen en energie besparen zijn thema’s die steeds belangrijker worden. Ook in de wet- en regelgeving worden de twee onderwerpen steeds vaker teruggevonden. Hierdoor wordt het steeds noodzakelijker om duurzaamheid een rol te laten spelen binnen uw organisatie en van uw MeerJaren OnderhoudsPrognose (MJOP) een Duurzame MeerJaren OnderhoudsPrognose (DMJOP) te maken. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving, maar bovenal voor de volgende voordelen die het u en uw bedrijf biedt:

 • Het duurzaamheidsvraagstuk wordt gelijk meegenomen,
 • Voorkomt onnodig hoge kosten door achterstallig onderhoud,
 • Direct inzicht in de onderhoudskosten en planning op korte en lange termijn,
 • Een minimum aan overlast en irritaties door achterstallig onderhoud.

DMJOP OPSTELLEN: DE WERKZAAMHEDEN

In grote lijnen bestaat het maken van een DMJOP bij Bouwadvies van Maaren uit drie stappen:

 • Het onderzoeken en in kaart brengen van de huidige staat van het gebouw
 • Het onderzoeken en opstellen van concrete verduurzamingsmogelijkheden
 • Het vertalen van de onderzoek punten naar de planning van uitvoering

Onder het totaalpakket aan werkzaamheden dat u van Bouwadvies van Maaren kan verwachten, kunnen wij de volgende onderdelen op het gebied van onderhoud voor u (laten) uitvoeren:

 • Bouwkundige werkzaamheden,
 • Loodgieterswerkzaamheden,
 • Schilderwerkzaamheden,
 • Installatiewerkzaamheden,
 • Groenvoorziening en infrastructuur,
 • Mutatieonderhoud,
 • Technisch beheer.

Om ervoor te zorgen dat uw onderhoudsplan actueel blijft, worden periodiek controles uitgevoerd. Eventuele mee- of tegenvallers op het gebied van onderhoud worden dan verwerkt in de DMJOP, zodat u goed op de hoogte blijft van de investeringskosten.

DMJOP / MJOP BIJ BOUWADVIES VAN MAAREN

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten over het laten opstellen van een DMJOP of alleen een MJOP door Bouwadvies van Maaren? Neem dan gerust contact met ons op.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.