Bouwkundige en Civiele opnames

Deze bouwkundige en civiele opnames vinden plaatsen voorafgaand aan de uitvoerfase van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed, wegen en kunstwerken. De opnames worden uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert.

Bij risicovolle werkzaamheden in de bouw en infra kan u denken aan:

  • het inheien van funderingspalen
  • het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden
  • het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel
  • het verlagen van de grondwaterstand
  • aardbevingen door bijvoorbeeld gaswinning
  • het boren van tunnels naast en onder belendingen
  • het versterken van dijken
  • zwaar transport
  • aanleggen van drempels
  • een rioolrenovatie, etc.

Dit zijn onder andere werkzaamheden die trillingen en/of zettingen veroorzaken met als mogelijk gevolg dat schade aan bijvoorbeeld belendende woningen/objecten/wegen/kunstwerken kunnen ontstaan. De opnames worden uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert.


Waarom een bouwkundige/civiele opname?


Een opname heeft tot doel de staat van een object of onderdeel daarvan vast te leggen, voordat er in de nabijheid risicovolle werkzaamheden plaatsvinden. Ondanks voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid van de uitvoerende instanties kunnen de voornoemde werkzaamheden leiden tot schade (o.a. scheurvorming en verzakkingen) aan objecten in de omgeving.
Na overlast of het ontstaan van trillingen veronderstellen omwonenden dat er als gevolg van de bouwactiviteiten gebreken zijn ontstaan aan hun woningen. Zij maken hiervan melding bij u of uw opdrachtgever.
Middels een opname wordt de staat van het object/onderdeel nauwkeurig vastgelegd.
Daarmee voorkom je achteraf voor zowel de uitvoerende partij als de eigenaar van het onroerend goed/kunstwerk vervelende rechtszaken om aan te tonen of het gebrek vooraf aanwezig was.

Een goede opname bevat niet alleen een opname van een woning, een bedrijfsgebouw, een terrein, een weg of een kunstwerk (bijvoorbeeld een viaduct). Ook het maken van een duidelijke en begrijpelijke rapportage hoort bij een goede opname. Het voorkomt conflicten doordat het duidelijkheid geeft of het object wel of geen schade heeft ondervonden van de risicovolle werkzaamheden.

Bouwadvies van Maaren kan een dergelijke visuele opname voor u verrichten. De opdrachtgever krijgt een rapportage van de (eventuele) vooraf aanwezige gebreken. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever de rapportage inclusief beeldmateriaal tegen een meerprijs gedeponeerd worden bij de notaris.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.