Deformatiemetingen

Door het uitvoeren van deformatiemetingen (waterpasmetingen) kunnen eventuele verzakkingen aan een gebouw nauwkeurig worden vastgesteld. Maar wanneer is zo’n deformatiemeting nu eigenlijk noodzakelijk en hoe gaat dat dan eigenlijk in z’n werk?

WAAROM DEFORMATIEMETINGEN?

Afhankelijk van de situatie kunnen sommige risicovolle werkzaamheden leiden tot een verzakking of zetting van een gebouw of een ander object. Wanneer er bijvoorbeeld grondwerkzaamheden (graven, heien of het verlagen van het waterpeil) plaatsvinden in een gebied, ligt een mogelijke verzakking al snel op de loer. Deze deformaties kunnen in het ergste geval schade aan omliggende gebouwen en/of kunstwerken tot gevolg hebben. Om deze deformaties voor te zijn, is het belangrijk om een deformatiemeting uit te voeren. Hierdoor kunnen de risico’s op eventuele vervormingen of verzakkingen op tijd in kaart worden gebracht.

WANNEER WORDEN DEFORMATIEMETINGEN UITGEVOERD?

Voordat er door Bouwadvies van Maaren aan risicovolle werkzaamheden wordt begonnen, wordt er eerst een monitoringsplan gemaakt. Dit monitoringsplan beschrijft de risico’s voor de omgeving van het desbetreffende project. Aan de hand van de uitkomsten van dit plan, kan er een deformatiemeting worden uitgevoerd. Na deze deformatiemeting kunnen in het vervolgtraject zettingen van een pand of wegdek feilloos worden geregistreerd door periodiek vervolgmetingen uit te voeren. Deze metingen kunnen in het verloop van het traject meerdere malen worden herhaald. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt in overleg met u bepaald hoe vaak tijdens of na de werkzaamheden een herhalingsmeting moet worden uitgevoerd om eventuele zettingen aan te kunnen tonen.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.