Deformatiemetingen

De omgevingsmonitoring van Bouwadvies van Maaren bestaat uit een aantal onderdelen. Zo doen wij verschillende opnames (bouwkundige opname en civiele opname), maken we monitoringsplannen en voeren wij bij risicovolle werkzaamheden trillingsmetingen uit. Maar ook deformatiemetingen spelen een belangrijke rol in de omgevingsmonitoring van Bouwadvies van Maaren. Door het uitvoeren van deformatiemetingen (waterpasmetingen) kunnen eventuele verzakkingen aan een gebouw nauwkeurig worden vastgesteld. Maar wat zijn deformaties eigenlijk, hoe ontstaan deze en hoe gaat zo’n deformatiemeting dan in zijn werk?

WAAROM DEFORMATIEMETINGEN?

Deformatiemetingen zijn een belangrijk onderdeel van de omgevingsmonitoring gedurende een bouwtraject. Afhankelijk van de situatie kunnen sommige risicovolle werkzaamheden leiden tot een verzakking of zetting van een gebouw of een ander object. Wanneer er bijvoorbeeld grondwerkzaamheden (graven, heien of het verlagen van het waterpeil) plaatsvinden in een gebied, ligt een mogelijke verzakking al snel op de loer. Deze deformaties kunnen in het ergste geval schade aan omliggende gebouwen en/of kunstwerken tot gevolg hebben. Om deze deformaties voor te zijn, is het belangrijk om een deformatiemeting uit te voeren. Hierdoor kunnen de risico’s op eventuele vervormingen of verzakkingen op tijd in kaart worden gebracht.

WANNEER WORDEN DEFORMATIEMETINGEN UITGEVOERD?

Gedurende een risicovol bouwtraject wordt er meerdere malen een deformatiemeting uitgevoerd. Alles begint met het in kaart brengen van de huidige staat van een bouwwerk en het omliggende gebied. Voordat er aan risicovolle werkzaamheden wordt begonnen, wordt er door Bouwadvies van Maaren eerst een monitoringsplan gemaakt. Dit monitoringsplan beschrijft de risico’s voor de omgeving van het desbetreffende project en eventueel andere relevante metingen, zoals trillingsmetingen. Aan de hand van de uitkomsten uit dit plan, kan er een deformatiemeting worden uitgevoerd. Deze eerste deformatiemeting geldt als nulmeting en kan als uitgangspunt worden gezien voor de deformatiemetingen die later volgen. Na deze nulmeting worden, gedurende het bouwtraject, periodiek vervolgmetingen uitgevoerd. Op deze manier kunnen, door middel van het vergelijken van de uitkomsten van de verschillende deformatiemetingen, verschuivingen of zettingen van een pand of wegdek feilloos worden geregistreerd. De deformatiemetingen kunnen in het verloop van het traject meerdere malen worden herhaald. Afhankelijk van de aard van de werkzaamheden wordt, in overleg met u, bepaald hoe vaak tijdens of na de werkzaamheden een herhalingsmeting moet worden uitgevoerd om eventuele zettingen aan te kunnen tonen. Als de werkzaamheden zijn afgerond, zal het bouwtraject worden afgesloten met een definitieve, laatste deformatiemeting.

DEFORMATIEMETINGEN BIJ BOUWADVIES VAN MAAREN

Bouwadvies van Maaren is door jarenlange ervaring gespecialiseerd in het uitvoeren van deformatiemetingen en andere werkzaamheden op het gebied van omgevingsmonitoring en bouwtrajecten. Wilt u een deformatiemeting door Bouwadvies van Maaren laten uitvoeren of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.