Omgevingsmonitoring

Op het gebied van Omgevingsmonitoring / Schademanagement, voor zowel de bouw als infra, kan Bouwadvies van Maaren verschillende diensten voor u verrichten. Hierbij kunt u denken aan uitvoeren/verzorgen van:

Een monitoringsplan beschrijft de risico’s voor de omgeving van een bouwkundig of civiel project. Ook omvat het maatregelen om deze risico’s te minimaliseren.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Een civiele of bouwkundige opname vindt plaats voorafgaand aan de uitvoerfase van risicovolle werkzaamheden in de buurt van onroerend goed, wegen en kunstwerken. De opnames worden uitgevoerd door of onder supervisie van een NIVRE geregistreerde register-expert.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Trillingen die ontstaan bij het uitvoeren van bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden kunnen verstrekkende gevolgen hebben. De trillingen kunnen ertoe leiden dat er schade ontstaat aan gebouwen en andere objecten, doordat de materialen waarvan de gebouwen gemaakt zijn de trillingen niet kunnen opnemen. Naast schade aan gebouwen en objecten kan het ook zorgen voor verstoringen van apparaten en hinderlijk zijn voor omwonenden en medewerkers, in het bijzonder in een bebouwde omgeving. Bouwadvies van Maaren is gespecialiseerd in omgevingsmonitoring. Het uitvoeren van trillingsmetingen is één van de diensten die wij voor u kunnen verrichten.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Bij een opname worden gebreken vastgelegd. Bijvoorbeeld in en om een gebouw. Bij een deformatiemeting (waterpasmeting) wordt de stand van het gebouw vastgelegd (verzakking).

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.

Heeft u advies nodig of wilt u een deskundigeonderzoek laten uitvoeren op het gebied van bouwgebreken of -geschillen? Dan kunt u bij Bouwadvies van Maaren terecht.

Lees meer

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.