Trillingsmetingen

Werkzaamheden waarbij trillingen ontstaan, kunnen schade aan objecten veroorzaken en hinderlijk zijn voor medewerkers en omstanders, zeker in een bebouwde omgeving.

Bij trillingsbronnen kan gedacht worden aan:

  • het inheien van funderingspalen

  • het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden

  • het slopen van belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel

  • aardbevingen door bijvoorbeeld gaswinning

  • het boren van tunnels naast en onder belendingen

  • het versterken van dijken

  • zwaar transport

  • aanleggen van drempels

  • een rioolrenovatie, etc.

Met andere woorden, bij heiwerk, trilwerk, sloopwerk, (werk)verkeer en infrastructurele voorzieningen kunnen trillingen vrijkomen waarbij schade aan objecten en hinder voor personen kan ontstaan.  Om deze trillingen te meten gebruiken wij geavanceerde trillingmeetsystemen waarmee wij de trillingsmetingen uitvoeren. De trillingsmetingen kunnen wij zowel onbemand als bemand op locatie of bij ons op kantoor uitvoeren. Het voordeel van een bemande meting bij ons op kantoor is dat bij een project alle geïnstalleerde trillingsmeters live gevolgd kunnen worden vanaf één computer.  Bij onbemande trillingsmetingen kan de apparatuur langere tijd trillingen registreren. Deze kunnen op gewenste momenten op afstand uitgelezen worden.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.