Trillingsmetingen

Het uitvoeren van bouw- en infragerelateerde werkzaamheden gaat soms gepaard met de nodige risico’s. Zo kunnen er trillingen ontstaan, die schade kunnen aanrichten aan omringende gebouwen, objecten, kunstwerken en omgeving. Een onderdeel van de omgevingsmonitoring van Bouwadvies van Maaren is het uitvoeren trillingsmetingen. Door deze metingen kunnen de trillingen, veroorzaakt als gevolg van bouwwerkzaamheden, in kaart worden gebracht en kan erger worden voorkomen. Maar hoe gaat deze meting eigenlijk in z’n werk, wanneer worden de metingen gedaan en hoe ziet zo’n trillingsmeting er bij Bouwadvies van Maaren uit?

WAAROM TRILLINGSMETINGEN UIT LATEN VOEREN?

Een trillingsmeting wordt uitgevoerd voorafgaand aan risicovolle projecten. Voordat de trillingsmeting wordt uitgevoerd, is de staat van de omliggende objecten en de omgeving vaak al vastgesteld in een civiele opname of bouwkundige opname. Bij het uitvoeren van een bouwproject heeft u namelijk niet alleen te maken met de bouw zelf, maar ook met de omgeving hiervan. Als de werkzaamheden die u gaat doen mogelijk trillingen veroorzaken, wilt u te allen tijde voorkomen dat er schade ontstaat aan omliggende gebouwen en objecten. Hierom worden gedurende het project metingen uitgevoerd. Met de metingen zijn schade en hinder op tijd vast te stellen. In het geval dat uw werkzaamheden ervoor zorgen dat de trillingen te hevig worden, kan er door de uitvoerende partij/opdrachtgever worden ingegrepen.

WANNEER IS EEN TRILLINGSMETING NOODZAKELIJK?

Trillingsmetingen kunnen van pas komen in tal van verschillende situaties. Trillingen kunnen namelijk ontstaan bij de uitvoering van diverse soorten werkzaamheden en projecten. Heeft u bouwwerkzaamheden op de planning staan en bent u benieuwd of er een trillingsmeting nodig is? De metingen worden onder andere vaak uitgevoerd voorafgaand aan de volgende werkzaamheden:

 • Het inheien van funderingspalen,
 • Het trillend aanbrengen en/of verwijderen van damwanden,
 • Sloopwerkzaamheden rondom belendingen en/of het uitvoeren van funderingsherstel,
 • Aardbevingen door mijnbouwactiviteiten zoals bijvoorbeeld gaswinning, zoutwinning, etc,
 • Het boren van tunnels naast en onder belendingen,
 • Het versterken van dijken,
 • Zwaar transport,
 • Aanleggen van drempels,
 • Een rioolrenovatie, etc.

Dit is slecht een greep uit werkzaamheden waarbij trillingen kunnen ontstaan. Twijfelt u of er een trillingsmeting nodig is voor de werkzaamheden die bij u of in uw buurt gaan worden uitgevoerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

HET METEN VAN TRILLINGEN CONFORM DE SBR-RICHTLIJN

Trillingen kunnen ontstaan vanuit bouwactiviteiten, grond- graafwerkzaamheden waarbij met zware machines gewerkt wordt, wegverkeer, railverkeer en infrastructurele voorzieningen. Om te bepalen of trillingen te hevig zijn gebruiken we de SBR-trillingsrichtlijn. In deze richtlijn staat beschreven wat gedurende het meten de maximale toelaatbare waarden zijn van trillingen. De SBR trillingsrichtlijnen zijn opgedeeld in drie delen: 

 • Richtlijn A beschrijft de richtlijnen voor metingen met het oog op schade aan gebouwen en objecten in de omgeving.
 • Richtlijn B beschrijft richtlijnen en grenswaarden voor het meten met betrekking tot hinder voor personen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de nacht zijn langs het spoor waar een trein rijdt of bijvoorbeeld door vrachtverkeer welke langs een gebouw rijdt en over een drempel moet.
 • Richtlijn C geeft een procedure voor metingen met betrekking tot trillingsgevoelige apparatuur.

Om al deze trillingen te meten gebruiken wij geavanceerde trillingsmeters waarmee wij de meting doen.

BEMANDE EN ONBEMANDE METINGEN

Bouwadvies van Maaren beschikt over geavanceerde trillingsmeters die zeer nauwkeurig trillingen in de omgeving van uw project kunnen meten. Deze kunnen wij zowel bemand als onbemand doen, op locatie of bij ons op kantoor. Het voordeel van een bemande meting bij ons op kantoor is dat bij het project alle geïnstalleerde trillingsmeters live gevolgd kunnen worden vanaf één computer. Op deze manier kan er nog tijdens de trillingsmeting worden ingegrepen bij te hevige trillingen volgens de SBR-trillingsrichtlijnen.

Bij onbemande metingen registreert de trillingsmeters gedurende een langere periode de trillingen in de buurt van trillingsbronnen. De trillingsmeters kunnen we op gewenste momenten op afstand uitlezen en aan u rapporteren welke trillingen er in de gemeten periode hebben plaatsgevonden.

TRILLINGSMETINGEN UIT LATEN VOEREN IN BINNEN- EN BUITENLAND

Bouwadvies van Maaren heeft jarenlange ervaring in verschillende diensten rondom bouwwerkzaamheden. Bij diverse projecten voeren we trillingsmetingen uit, door het hele land. Medio 2020 zijn wij van start gegaan met het uitvoeren van trillingsmetingen in Groningen bij één van de grootste infraprojecten van Nederland. Heeft ook een project heeft waarbij u trillingsmetingen wilt laten doen en gebruik wilt maken van onze expertise? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

 

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.