Weginspectie

Een weginspectie vindt doorgaans plaats voorafgaand aan het uitvoeren van risicovolle werkzaamheden waarbij zwaar verkeer voor het desbetreffende project wordt ingezet. Hierbij kan gedacht worden aan de transportroute die veel meer belast wordt dan gebruikelijk, door bijvoorbeeld de zandauto’s, kranen of ander zwaar verkeer. Omdat deze transportroutes veel meer belast worden wil de opdrachtgever een beeld hebben van de huidige situatie en de situatie na de uitgevoerde werkzaamheden.

Weginspectie: waar letten we op?

Bij het uitvoeren van een weginspectie wordt gestart met het doen van een nulmeting. Deze nulmeting brengt de huidige situatie van de weg in kaart en vormt de basis voor de toekomstige metingen die daarop volgen. Op deze manier kan eventuele schade en andere ontwikkelingen eenvoudig worden vastgesteld. Gedurende de inspectie wordt een aantal zaken in de gaten gehouden. Zo wordt er gekeken naar hoe het asfalt eruitziet, of er verzakking is opgetreden en of er scheuren zijn ontstaan. Aan de hand van de resultaten van deze weginspectie kan worden ingeschat of er werkzaamheden benodigd zijn om eventuele schade te herstellen.

Hoe wordt de weginspectie uitgevoerd?

Bij Bouwadvies van Maaren wordt de weginspectie voorafgaand aan risicovolle werkzaamheden uitgevoerd met behulp van een foto- of videocamera. Dit is afhankelijk van de situatie, afstand van het wegdeel, type weg et cetera. Wilt u een weginspectie door ons laten uitvoeren of heeft u nog vragen over de weginspectie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.