Ontwerp tot en met oplevering

Heeft u nieuwbouwplannen, uitbreidingsplannen of (her)ontwikkelingsplannen? Dan kunt u vanaf het ontwerp tot en met de oplevering bij ons terecht. U bepaalt daarbij zelf in hoeverre u gebruik wil maken van onze dienstverlening.

Als opdrachtgever kunt u van Bouwadvies van Maaren verwachten dat u bij nieuwbouw, verbouw. uitbreiding of herontwikkeling, het complete pakket bij ons kan onderbrengen.
Eventuele bestemmingsplanwijzigingen worden ingediend met de daarbij behorende stukken. Daarnaast worden de benodigde vergunningen ingediend volgens de geldende wet- en regelgeving. Na het verkrijgen van de vergunningen treden wij op als bouwmanager om het gehele bouwtraject voor u te begeleiden.

Hierbij kunt u denken aan nieuwbouw, verbouw of herontwikkeling van:

  • Kantoren
  • Bedrijfspanden
  • Winkels
  • Zorglocaties
  • Woningbouw
  • Monumenten
  • Et cetera

Vragen of meer weten?

Neem vrijblijvend contact op.